Aktualności

PLAN DYŻURÓW RADY NADZORCZEJ

pliki/file/Pl_dyz_RN(3).pdf

Wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia 2017

pliki/file/wyniki%20glosowania%20uchwal%202017.pdf

KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA ZAMIAST PAPIEROWEJ

RSM "Budowlani" proponuje Państwu dostarczanie korespondencji drogą elektroniczną (na adres email).
Jeżeli wyrażacie zgodę na to, by zamiast tradycyjnej korespondencji papierowej, kierować do Was informacje (aneks czynszowe, potwierdzenia sald, rozliczenia wody, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, przypomnień itd,) drogą mailową, to prosimy o wypełnienie poniższego formularza (link poniżej) i dostarczenie go do siedziby zarządu (pokój nr 6): drogą email: rsm.ebook@wp.pl lub osobiście albo pocztą zwykłą.

pliki/file/korespondencja.pdf

Wniosek o dostęp do elektronicznej obsługi klienta E-Bok

pliki/file/wniosek%20o%20wydanie%20hasla%20i%20identyfikatora.pdf

 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE

RSM Budowlani informuje, że wywóz "nietypówki" (meble, dywany, opony) odbywa się w każdy wtorek miesiąca.
Śmieci te należy wystawiać na dzień przed planowanym wywozem.

ZALEGŁOŚCI NA BUDYNKACH NA DZIEŃ 30.06.2017

pliki/file/Zeszyt1.pdf

Wykaz osób zalegających z opłatami jest do wglądu dla członków Spółdzielni w każdy poniedziałek w pokoju nr 8 w godzinach od 14.00 - 16.00.

BIBLIOTEKA PRZY KARPACKIEJ CZYNNA W DNIACH:


PONIEDZIAŁEK OD 12.00 DO 16.00
ŚRODA             OD 12.00 DO 15.00

ELEKTROŚMIECI

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" informuje, że zużyty sprzęt RTV i AGD (lodówki, telewizory) należy wywozić we własnym zakresie i na własny koszt.
Bezpłatna zbiórka odpadów niebezpiecznych (sprzęt RTV, AGD, komputery, świetlówki itp.), odbieranych przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, odbywa się w wyznaczonych miejscach i terminach (3 razy w roku), zgodnie z harmonogramem wywieszonym na tablicach ogłoszeń w budynkach.

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ŚMIECI

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" informuje, że od dnia 1 października 2015 roku odpady komunalne wywozić będzie firma "SITA PÓŁNOC" (dawne PRSP).
Przypominamy o obowiązku segregacji śmieci: na śmieci suche i śmieci mokre oraz na odpady szklane w odpowiednie pojemniki.
Nie stosowanie się do powyższego spowoduje rezygnację z segregacji śmieci, co wiązać się będzie ze znacznym zwiększeniem opłat za wywóz śmieci.!

pliki/file/img409.pdf

Ważna informacja dotycząca bezpiecznego użytkowania piecyków gazowych i wentylacji w mieszkaniach.

pliki/file/piecykig.pdf

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE "USTAWY ŚMIECIOWEJ"

I. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" przypomina o obowiązku segregacji śmieci od 1 lipca 2013 roku do pojemników oznaczonych:
* odpady suche - puszki, kartony po mleku i sokach, pojemniki po kosmetykach, tubki po paście i kremach, fajans, porcelana, pieluchy jednorazowe, tekstylia, popiół, szkło, papier, tworzywa sztuczne i inne przedmioty z metali żelaznych a także aluminium, miedź, cynk.
* odpady mokre - biodegradowalne tj.: resztki żywności, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki hignieniczne, trawa, liście, rośliny, ziemia po kwiatach.

II. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" informuje, że obowiązek wywozu śmieci spoczywa na gminie, która ponosi pełną odpowiedzialność za usuwanie nieczystości.
Spółdzielnia ze swojej strony dopełniła wszelkich fdormalności i złożyła w terminie do Zarządu Dróg i Zieleni deklaracje "Smieciowe" wraz z zapotrzebowaniem na pojemniki oraz częstotliwością wywozu.

III. Za odbór śmieci z zasobów spółdzielni odpowiada Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku (tel.: 58 55-89-555, 58 55-89-533) oraz firma Sita Półnic.

UWAGA OSZUŚCI!!!

Uwaga na oszustów oferujących - urządzenia do odbioru telewizji cyfrowej.
Policjanci ostrzegają przed oszustami oferującymi urządzenia do odbioru telewizji naziemnej. 28 listopada w województwie pomorskim wyłączony zostanie sygnał analogowej telewizji. Po tym terminie telewizję będzie można odbierać poprzez specjalną przystawkę lub telewizor posiadający taką funkcję.
W związku z tym z dużą ostrożnością należy podchodzić do ludzi, którzy przyjdą do nas do domu oferując nam tego typu urządzenia. Mogą to być oszuści, którzy wykorzystując niewiedzę mieszkańców będą chcieli sprzedać nieodpowiednie urządzenie, zrobić to po zawyżonej cenie lub wykorzystując naszą nieuwagę okraść mieszkanie.
Odpowiednie urządzenia oraz informację bez problemu można uzyskać w sklepach oferujących sprzęt elektroniczny. Informacji można zasięgnąć też dzwoniąc na bezpłatną infolinię - 800 007 788 oraz na stronie internetowej www.cyfryzacja.gov.pl.

Zwracamy się z prośbą do osób starszych, żeby w razie potrzeby zwróciły się o pomoc do młodszych członków rodziny.

AGENCJA BANKOWA "MONETIA"
 
Informujemy, że od dnia 30.05.2011 r. w budynku biura Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" przy ulicy Grunwaldzkiej 569 funkcjonuje Agencja Bankowa "Monetia" (dawna kasa RSM "Budowlani").

Godziny otwarcia Agencji:
                                     pon.          od 8.30 do 16.30
                                     wt.-pt.       od 8.30 do 14.30
                                     sob.-nie.    nieczynne

TABELA OPŁAT I PROWIZJI: (obowiązuje od 15.03.2016 r)
                                   

RSM-opłaty eksploatacyjne 0,00
Multimedia, Vectra 1,49
Abonament RTV 2,50
Telewizja kablowa 2,50
Telefony stacjonarne 2,50
Energia 2,50
Gaz 2,50
Opłaty za czynsz inne niż spółdzielni 2,50
Fundusz remontowy 2,50
Telefony komórkowe 2,50
Inne wpłaty 2,50
ZUS, US 4,99


Dla wpłat powyżej 1.000,00 prowizja wynosi: 0,5% kwoty wpłaty.
Dni i godziny przyjmowania interesantów w dziale czynszowym pozostają bez zmian.

KOMUNIKAT W SPRAWIE INDYWIDUALNYCH KONT BANKOWYCH:

Informujemy iż od miesiąca marca 2011 roku Spółdzielnia uruchomiła współprace z bankiem PKO BP SA w zakresie indywidualnych rachunków bankowych umożliwiających sprawne zarządzanie płatnościami z tytułu opłat eksploatacyjnych (czynszowych).
Podane konto bankowe na rozliczeniach liczników zużycia wody stanowi Państwa indywidualny rachunek bankowy. W związku z powyższym prosimy o regulowanie bieżących opłat dotyczących eksploatacji (czynsz, rozliczenie wody, centralnego ogrzewania i inne) tylko i wyłącznie na podane już nowe konto bankowe przypisane do danego lokalu. Nadto informujemy, iż nie należy łączyć ze sobą wpłat dotyczących różnych lokali (mieszkanie z garażem, lokalem użytkowym) - każdy lokal ma przypisane indywidualne konto bankowe.
Indywidualne dowody wpłaty dostępne są w pkoju nr 8 w siedzibie Spółdzielni.

W przypadku realizowania płatności za pośrednictwem stałego zlecenia zapłaty przez Państwa bank, prosimy o poinformowanie banku o zaistniałej zmianie. W przypadku realizacji opłat przez Internet zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na wpisywanie prawidłowego numeru nowego konta bankowego.

OGŁOSZENIE
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" w Gdańsku - Oliwie przypomina, że zbyt szczelne okna w mieszkaniu powodują, że ciąg wentylacyjny jest niewystarczający. Szczelne okna mogą być przyczyną zakłócenia działania piecyka gazowego, co może prowadzić do zatrucia tlenkiem węgla.
Zgodnie z normą PN-83/B-03430/AZ 3 2000 w przypadku zainstalowania zbyt szczelnych okien, należy doprowadzić powietrze z zewnątrz. Najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie samoczynnych nawiewników (lub innych tego typu urządzeń).
Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z art. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku lokator ma obowiązek udostępnienia lokalu w celu dokonania przeglądu okresowego. W związku z powyższym osoby, które nie dokonały przeglądu kominiarskiego powinny skontaktować się ze Spółdzielnią Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku Oliwie ul. Obrońców Westerplatte 25/27 w celu umówienia się na dodatkowy przegląd przewodów kominowych. Tel. kontaktowy (58) 552 00 82. Dla lokatora przegląd jest bezpłatny.

ODBIORCY GAZU
Informujemy, że przedstawiciele nieznanej nam firmy produkującej detektory gazu chodzą po mieszkaniach namawiając mieszkańców do zakupu i montażu urządzeń.
Wyjaśniamy, że posiadanie detektorów gazu nie jest wymagane ani przez Spółdzielnię ani przez dostawcę gazu.
Uczulamy mieszkańców i apelujemy o rozwagę przy ewentualnym zakupie zbędnych urządzeń.

OPŁATY CZYNSZOWE
Opłaty eksploatacyjne (czynszowe) winny być wnoszone do 10 - go dnia każdego miesiąca, po upływie tego terminu będą naliczane odsetki ustawowe. Zwracamy szczególną uwagę aby od 1 marca 2011 roku wpłat dokonywać na nowych dowodach wpłat z kontami indywidualnymi.
Płatności za mieszkanie i garaż należy dokonywać na dwóch osobnych dowodach wpłaty. Pozwoli to na poprawną ewidencję Państwa wpłat.
Nowe druki wpłat z indywidualnymi numerami kont dla każdego mieszkania, garażu są dostępne w siedzibie spółdzielni w pokoju nr 8 w godzinach przyjęć.
Ponadto informujemy, iż w dniu 3.01.2007 r. zarząd podpisał umowę o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów. Wobec powyższego osoby zalegające z uiszczaniem opłat na rzecz spółdzielni będą zgłaszane do KRD i zarejestrowane jako nierzetelni dłużnicy.
Informujemy, że dział księgowości spółdzielni nie udziela telefonicznie informacji na temat sald czynszowych - podstawa: ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U z 2002 r., poz. 926 z póź. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych o organizacji, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024).

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA
Informujemy iż za pośrednictwem spółdzielni każdy z mieszkańców ma możliwość ubezpieczenia swojego mieszkania ze składką płatną wraz z czynszem już od 7 zł miesięcznie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym „UNIQA” lub jeśli już takie ubezpieczenie posiada zmienić dotychczasową składkę.

Poniższy wniosek można przesłać na adres rsm.ebook@wp.pl, pocztą lub osobiście złożyć w siedzibie spółdzielni.
Wszelkich informacji na ten temat można uzyskać w pokojach nr 6 i 8 lub pod numerem telefonu (58) 554 15 17.

pliki/file/img765.pdf

DODATKI MIESZKANIOWE
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa " BUDOWLANI" informuje, że istnieje możliwość skorzystania z dodatku mieszkaniowego dla rodzin o niskich dochodach. Suma dochodów nie powinna przekroczyć: - w gospodarstwie 1-osobowym - 1.540,79 zł/osobę, a w gospodarstwie wieloosobowym - 1.100,56 zł/osobę. Dochody te pomniejsza się o składki emerytalne, rentowe, chorobowe i koszty uzyskania dochodu. Ponadto powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć: 45,50 m dla 1 osoby, 52 m dla 2 osób, 58,5 m dla 3 osób, 71,50 m dla 4 osób, 84,50 m dla 5 osób i 91,00 m dla 6 osób.
Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego można otrzymać w sekretariacie spółdzielni:
Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt informacyjny znajduje się przy ul. 3 Maja 9 
Tel. 58 326 - 79 - 89
e-mail: info@gcs.gda.pl

WŁAŚCICIELE PSÓW
Pamiętaj, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXIX/945-04 właściciel lub opiekun zwierzęcia domowego zobowiazany jest do:
§ 1 pkt 1 ust 3 " Niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanaych przez zwierzęta w miejscach publicznych, w szególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach i innych miejscach publicznych".
§ 1 pkt 2" Właściciel lub dzierżyciel psa zobowiązany jest ponadto do wyprowadzania psa na spacer wyłącznie na smyczy".
Spółdzielnia "BUDOWLANI" informuje, że w dziale administracji w pokoju nr 9 w dniach i godzinach urzędowania można nabyć bezpłatnie torebki na psie odchody.

TABLICE OGŁOSZEŃ
Informujemy, że tablice ogłoszeniowe umieszczone w blokach nie są miejscem przeznaczonym do umieszczania ogłoszeń przez dowolne osoby. Podmiot uprawniony do administrowania blokiem mieszkalnym, decyduje o tym, czy i jakie ogłoszenia mogą być w jej budynku wywieszane.
Jeśli ktoś rozwiesza informacje na klatkach schodowych bez zgody zarządzającego budynkiem popełnia czyn z art. 63a § 1 kodeksu (dot. także słupów oświetleniowych).

SKRZYNKI NA LISTY
W przypadku uszkodzenia kasetki, zamka od skrzynki na listy lub w razie zgubienia kluczyków należy kontaktować sie z :

P.Gawlik Adam tel.: 665-588-692

PORZĄDEK NA KLATCE SCHODOWEJ
Spółdzielnia "Budowlani" przypomina, że do obowiązków osób wykonujących remont w mieszkaniu należy pozostawianie po sobie porządku na klatce schodowej. Zabrania się wrzucania gruzu do pojemników na śmieci.
Gruz należy usuwać we własnym zakresie i na własny koszt. (PRSP - worki na gruz tel. 58 309-00-01).

UMOWY UWŁASZCZAJĄCE

W związku z publikacją "Dziennika Gazeta Prawna" z dnia 26.03.2010r., w której poddano w wątpliwość ważność umów ustanowienia odrębnej własności lokali, zawartych w formie aktów notarialnych i licznymi zapytaniami telefonicznymi członków Spółdzielni w tej kwestii, Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" wyjaśnia, iż umowy zostały zawarte przez prawidłowo do tego umocowanych pracowników Spółdzielni. Pełnomocnictwa dla pracowników do zawierania umów zostały udzielone przez Zarząd zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo spółdzielcze. Ważność umów (w formie aktów notarialnych) uwłaszczających lokatorów nie może być wobec tego w żaden sposób kwestionowana.
Odsyłamy Państwa do publikacji zawartej w dzienniku "Rzeczpospolita" z 29.03.2010 r., będącej odpowiedzią na w/w publikację" Dziennika Gazeta Prawna", w której rozwiano wątpliwości co do ważności aktów notarialnych przenoszących własność lokali na spółdzielców.