Spółdzielnia

 

 
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Gdańsku – Oliwie powstała i zarejestrowana została w Rejestrze Sądu Rejonowego w Gdańsku 18 lipca 1961 roku.

Jest jedną z najstarszych spółdzielni mieszkaniowych na terenie Gdańska. Od chwili powstania do dziś przechodziła kolejne etapy rozwoju: - budowa kolejnych osiedli, przyłączanie do swoich zasobów innych spółdzielni, podział Spółdzielni – by od 1990 roku ustalić swoje zasoby na obecnym poziomie – 43 budynki mieszkalne, w których znajduje się 2.728 lokali mieszkalnych o powierzchni 118.839,40 m² (w tym na dzień 31.12.2024 r. lokatorskich 15 o pow. 633,50 m², własnościowych 1.178 o pow. 49.585,10 m² i odrębna własność 1.535 o pow. 68.620,80 m²), 299 garaży o powierzchni 4.949,02 m² oraz obiekty użytkowe o powierzchni 7.273,19 m².

Zasoby Spółdzielni, które zamieszkuje ponad 5 tyś. mieszkańców zlokalizowane są w dzielnicy Gdańsk – Oliwa na powierzchni 131.185,00 m². Grunty te położone są na pograniczu terytorialnym Gdańska i Sopotu, w bezpośrednim pobliżu kompleksów leśnych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Oliwskiego i Bazyliki Archikatedralnej w Oliwie, co niewątpliwie stanowi dodatkowy walor zamieszkiwania na naszych terenach.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest eksploatacja zasobów mieszkaniowych swoich członków, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania należytego stanu technicznego zasobów i właściwego zagospodarowania terenu oraz zarządzanie nieruchomościami osób nie będących członkami.

Szczególnym przedmiotem zainteresowania jest oszczędne gospodarowanie energią. W ramach tej działalności wszystkie budynki mieszkalne Spółdzielni zostały ocieplone, przeprowadzono też modernizację sieci i instalacji ciepłowniczych. Osiedla oraz elewacje budynków Spółdzielni wyróżniają się swą estetyką na tle pozostałych dzielnic miasta.

Spółdzielnia prowadzi również działalność społeczno – oświatową i kulturalną na rzecz członków i ich rodzin oraz innych mieszkańców dzielnicy, prowadząc osiedlowe kluby kultury „AD-REM” przy ulicy Czyżewskiego 12-16 oraz „OKO” przy ulicy Grunwaldzkiej 611-613 oraz własną bibliotekę.

Klub „AD-REM” uczestniczy w życiu kulturalnym dzielnicy, współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Kuratorium Oświaty i innymi instytucjami, organizując imprezy kulturalno – rekreacyjne oraz akcje wychowawcze. W klubie działają stałe sekcje: piłki nożnej (dzieci i dorośli), tenisa stołowego, koszykówki, muzyczna, sekcja emerytów „Wrzos” oraz sekcja gier świetlicowych. W siedzibie klubu, prowadzi również swą działalność Koło Nr 3 Polskiego Związku Wędkarskiego. Klub prowadzi także wspólnie z GCPU świetlicę środowiskową dla dzieci (odrabianie lekcji, gry, zabawy), a w okresie przerw świątecznych i wakacyjnych klub prowadzi bezpłatnie Akcje Zima i Lato.

Swoją działalność rozszerza również Klub Osiedlowy „OKO”, w którym dzieci mogą spędzać czas na grach i zabawach świetlicowych, malowaniu i oglądaniu filmów. W klubie tym organizowane są zawody w gry planszowe i komputerowe, które uczą zdrowej i uczciwej rywalizacji. Często w porozumieniu z sąsiadującą szkołą tańca odbywają się w nim warsztaty taneczne.


Skład Zarządu Spółdzielni:

Prezes Zarząd - Kopiński Zbigniew

Z-ca Prezesa - Mackiewicz Krzysztof


Skład Rady Nadzorczej (2022-2025)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 Tańska-Kwiecińska Krystyna
Z-ca Przewodniczącej Rady-Członek Komisji Rewizyjnej
 Michalski Piotr
Sekretarz Rady   Witkowska - Dąbrowska Iwona
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 Gajek Bernarda
Przewodnicząca Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej
 Sobieszuk-Otto Krystyna
Członek Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej
 Witkowski Mariusz
Przewodniczący Komisji GZM
 Leżyński Tomasz
Członek Komisji GZM
 Bator Maria
Członek Komisji GZM  Frączak Wiesława

<