Sprawozdania

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok.

pliki/file/sprawozdanie%20RN%20za%202017.pdf

Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok.

pliki/file/sprawozdanie%20zarzadu%20za%202017.pdf

Bilans za rok 2017.

pliki/file/Bilans%202017.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2017.

pliki/file/Spraw_finan_2017.pdf

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2017rok - część I

pliki/file/Inform%20dodatkowa%202017%20cz_I.doc

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2017rok - część II

pliki/file/Inform%20dodatkowa%202017%20cz_II%20.doc

Opinia biegłego

pliki/file/Opinia%20o%20badaniu.pdf

Protokół z lustracji za lata 2013-2015

pliki/file/lustracja.pdf