Sprawozdania

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok.

pliki/file/CCF_003086.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok

pliki/file/CCF_005837.pdf

Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok.

pliki/file/CCF_003079.pdf

Sprawozdanie Zarządu za 2020 rok.

pliki/file/CCF_003080.pdf

Sprawozdanie Zarządu za 2021 rok.

pliki/file/sprawozdanie%20zarzadu.pdf

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2019.

pliki/file/CCF_003081.pdf

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2020.

pliki/file/CCF_003082.pdf

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2021.

pliki/file/sprawozdanie%20bieglego.pdf

Elektroniczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

pliki/file/CCF_003083.pdf

Elektroniczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

pliki/file/CCF_003084.pdf

Elektroniczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

pliki/file/sprawozdanie%20elektroniczne.pdf

 

Protokół z lustracji za lata 2016-2018

pliki/file/CCF_003078.pdf